آیا به آرایشگاه بروم

آیا به آرایشگاه بروم: آیا رفتن به آرایشگاه برای مراجعین و همچنین کارکنان ایمن است؟-۲۰۲۱ کوید ا۹ برای هر کس در هر حرفه‌ای مشکلاتی بوجود آورده است. آرایشگاههای زنانه و مردانه هم جزو مشاغلی هستند که در دوران اعلام محدودیت باید بسته بمانند. اما سؤال اینجاست که حتی در صورت برداشته شدن محدودیتها آیا رفتن…

ادامه مطلب