ضدعفونی کننده

 

محلول ضدعفونی کننده دست

۷۰% اتانول (برند جلوه)

از بین برنده سریع ویروس ها و باکتری ها

در گالون های ۲۰ لیتری

ژل ضد عفونی کننده دست

ژل ضد عفونی کننده دست (برند مهراد )

در گالن های ۳ لیتری

This post is also available in: English